om oss

Så börjar faktiskt sagan om Stallfåglarna.
Fyra flickor från Casinoteatern gick ”på Grand Royal och bildade en orden” (citerat från första protokollet, skrivet den 17 januari 1947). Det var Iréne Söderblom, Ann-Marie Ottosson, Ingrid Björk och Elvy Söderström.
GrundarnaResten är historia kan man kanske säga. Nöjeshistoria om man så vill. Från fröet på Bryggaregatan till det framgångsrika ordenssällskapet som 2017 firade sitt 70-årsjubileum.
Stallfåglarna är ett ordenssällskap för kvinnor med koppling till teater- och underhållningsbranschen. Medlemsantalet är ca 220 och vi är stadda i kassa. Genom vår stipendiefond kan vi generöst dela ut stipendier till lovande artister, räcka en hjälpande hand eller sätta lite guldkant på tillvaron när problemen hopar sig.

Men ursprungsidén – att ”träffas och trivas” – den lever kvar och är ordens ledmotiv.

Många har genom åren lagt ner sin själ för denna orden. När ”strålkastarna tonas ner” har Stallfåglarnas gemenskap varit till stor glädje. Vänskapsband knyts och genom våra träffar hålls de samman i en varm anda.

Orden kommer att fortsätta sin strävan likt ett fågelsträck i V-formation. Varje fågel får hjälp av uppströmmen från den framförvarande och ledarfågeln faller ibland in i ledet och låter någon annan överta arbetet att flyga i täten.