Stallfåglarnas stipendiefond

Stiftelsen Sällskapet Stallfåglarnas Stipendiefond 2016-2017

1972 instiftades Sällskapet Stallfåglarnas Stipendiefond och blev stiftelse 1997.

Delar av stadgar för Stiftelsen Sällskapet Stallfåglarnas Stipendiefond
(reviderade vid Sällskapet Stallfåglarnas årsmöte den juli 2003.)

§ 2
Fondens ändamål är att utdela stipendier till personer, som önskar bedriva konstnärliga studier och som saknar tillräckliga medel härför samt att lämna understöd till behövande.

§ 3
Stipendierna utdelas högst en gång varje år och utgörs av Fondens avkastning med avdrag för förvaltningskostnader och den del av avkastningen som enligt styrelsens beslut skall läggas till kapitalet för att bibehålla dess värdebeständighet

§ 4
Fonden skall förvaltas av en styrelse som utses av Sällskapet Stallfåglarna.
Styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, med en mandattid av två år samt två suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna väljs två udda år och en jämnt år. Suppleanterna väljs varje år.
Sällskapet Stallfåglarna utser ordförande.

§ 5
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Konstnärliga stipendier riktas i första hand till sceniska artister enligt styrelsebeslut.

Stipendiesumma:
10.000 kronor till 20.000 kronor.

Ansökningar kan sändas till:
Stiftelsen Stallfåglarnas Stipendiefond
c/o Gunilla Lydén
Södra Fiskartorpsvägen 14
114 33 Stockholm

Bg 231-1140