Stallfåglarnas stipendiefond

1972 instiftades Sällskapet Stallfåglarnas Stipendiefond och 1997 blev den en stiftelse.
Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Sällskapet Stallfåglarna.
Ur denna fond utdelas stipendier i första hand till sceniska artister.
Kriteriet är att de sökande önskar bedriva konstnärliga studier, men saknar tillräckliga medel för det.
Fonden kan också efter beslut lämna understöd till behövande.

Genom åren har medlemmarna i Stallfåglarna samlat in pengar till fonden vid modevisningar, galor, lottförsäljning vid olika aktiviteter med mera. Även privatpersoner har skänkt enskilda bidrag.

Fonden utdelar stipendier högst en gång per år, beroende på avkastning.
Stipendiesumman varierar.

Konstnärliga stipendier riktas i första hand till sceniska artister enligt styrelsebeslut.

Ansökningsblanketter tillhandahålls inte.
Sökande bör skriva ett personligt brev med eventuella intyg och referenser.

Ansökningstiden för 2023 är stängd och är öppen igen 1 jan – 30 juni 2024.

 

Ansökan med personligt brev, referenser och intyg kan från och med 2021 skickas till: stipendium@stallfaglarna.se