Styrelsen

2020-2021

Presidand

Irene
“Duvan”
Söderblom
Heders Högsta Höns

Ragnvi
“Havssulan”
Gylder ✝ 2019
Högsta Höns

Christina
“Grönsiskan”
Nordstrand
v. Högsta Höns

Katarina
“Äggretthägern”
Hultling
Pappergoja

Titti
“Blåskatan”
Sjöblom d.y
v. Pappergoja

Pia
“Klippsparven”
Berglund Rosell
Skattskata

Jenny
“Fisktärnan”
Björk Goral
v. Skattskata

Susanne
“Gärdsmygen”
Cederberg.

Taltrast

Annica
“Rosenfinken”
Risberg
Muntergök

Annika
“Ankan”
Metsä
Muntergök

Marina
“Sångsvanen”
Johansson
Bordsfink

Adele
“Sporrvipan”
li Puma
Bordsfink

Minette
“Pärlhönan”
Bengtsson
Dataskata

Annica
“Hägern”
Smedius
Suppleanka

Justina
“Slagugglan”
Lakin
Suppleanka

Viveca
“Snatteranden”
Ringmar
 

Revisorer för verksamheten
Gunilla ”Guldtrasten” Nilars
Lotta “Skrattmåsen” Magnusson Blomquist

Revisorssuppleant
Marina “Domherren” Nyman