Styrelsen

2021-2022

Presidand

Irene
“Duvan”
Söderblom
Heders Högsta Höns

Ragnvi
“Havssulan”
Gylder ✝ 2019
 
Högsta Höns

Christina
“Grönsiskan”
Nordstrand
v. Högsta Höns
Camilla Boquist
Camilla
“Bläsanden”
Boquist
Pappergoja

Titti
“Blåskatan”
Sjöblom d.y
v. Pappergoja

Pia
“Klippsparven”
Berglund Rosell
Skattskata

Åsa
“Cettisångaren”
Bergh
v. Skattskata

Susanne
“Gärdsmygen”
Cederberg.
Taltrast

Viveca
“Snatteranden”
Ringmar
Muntergök

Annika
“Ankan”
Metsä
Muntergök

Marina
“Sångsvanen”
Johansson
Bordfink

Adele
“Olivsångaren”
li Puma
Bordfink

Minette
“Pärlhönan”
Bengtsson
Dataskata

Annica
“Hägern”
Smedius
Suppleanka

Justina
“Slagugglan”
Lakin
  

Revisorer för verksamheten
Gunilla ”Guldtrasten” Nilars
Lotta “Skrattmåsen” Magnusson Blomquist

Revisorssuppleant
Marina “Domherren” Nyman